Skip to content

Fundació de la SCOE

La Fundació

Presentació del projecte de creació de la fundació SCOE

Benvolguts Socis,

Com a President de la Societat Catalana d’Odontologia i Estomatologia (SCOE) i en nom de la Junta em dirigeixo a vosaltres per comunicar-vos la intenció de constituir una Fundació a l’empara de la SCOE. Els motius pels quals a la Junta Directiva hem pres aquesta decisió son els següents:

  • La necessària professionalització de la gestió de l’àrea formativa de la SCOE.
  • L’interès que la Fundació sigui l’eina especialitzada en la formació dels nous professionals de l’Odontologia així com en la formació continuada en els nous avenços tècnics i científics.
  • Accedir als beneficis fiscals de les entitats sense afany de lucre (Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge).

La proposta d’estatuts de la Fundació SCOE aprovada per la Junta Directiva i la documentació complementaria estan disponibles a la web de la SCOE així com també a la seu social per que la podeu consultar.

Rebeu una cordial salutació.

Documents

ESTATUTS FUNDACIÓ PRIVADA SOCIETAT CATALANA D’ODONTOLOGIA I ESTOMATOLOGIA (FPSCOE)

RÈGIM LEGAL DE LES FUNDACIONS A CATALUNYA

Las plazas para esta formación se han agotado. Si estás interesado en próximas ediciones o bien recibimos una baja, nos pondremos en contacto contigo. | Les places per aquesta formació s’han exhaurit. Si estàs interessat en properes edicions o bé rebem una baixa, contactarem amb tu. Le informaremos si disponemos de alguna plaza libre próximamente. Introduzca los datos a continuación. / L'informarem si disposem d'alguna plaça lliure pròximament. Introdueixi les dades a continuació.